วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พิมพ์ใบสมัครสอบ กพ 2554 และเลขประจำตัวสอบได้แล้ว!!!

สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2554 ปริ้นใบสมัครสอบ กพ และ ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ กพ 54 ได้แล้ว!

ตามที่สำนักงาน กพ ได้ประกาศให้ผู้ที่สมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำนักงาน กพ ให้พิมพ์ใบสมัครสอบ และตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2554 นั้น
แต่บัดนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบ และตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ กพ ได้แล้ว

สามารถเข้าไป พิมพ์ใบสมัครสอบ ก.พ. และตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmPrintApplication.aspx

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น