วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

การรับสมัครสอบ กพ. ประจำปี 2554

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกพ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2554” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 ความคิดเห็น: